incommon-Social Hub του Ευόσμου

Social Hub του Ευόσμου Συμπερίληψη, Περιβάλλον, Ενδυνάμωση

Social Hub του Ευόσμου

Συμπερίληψη, Περιβάλλον, Ενδυνάμωση

Το Social Hub στον Εύοσμο δεν ήταν μόνο ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι του στεγαστικού project αλλά και ένα ζωτικής σημασίας μέσο για την συμπερίληψη και ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας που υποδέχτηκε το project αυτό.

Η συμπερίληψη του τοπικού πληθυσμού της γειτονιάς, όχι μόνο ενθάρρυνε την ενσωμάτωση των προσφύγων αλλά προσέφερε και σημαντική υποστήριξη, εκπαίδευση και δεξιότητες και οδήγησε και σε μια οικονομική ενίσχυση που χρειαζόταν η περιοχή αυτή που υπέφερε από έλλειψη επενδύσεων, προβλήματα ανεργίας και άλλα μακροχρόνια κοινωνικό-οικονομικά ζητήματα.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα | Διάρκεια υλοποίησης 2017-2018

Υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση

Πολύ συχνά, οι πρόσφυγες στεγάζονται σε περιοχές όπου η κοινότητα που τους υποδέχεται είναι χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου και αγωνίζεται και η ίδια για την κάλυψη βασικών αναγκών. Αν παρασχεθεί στους νεοφερμένους κατοίκους στέγαση, δουλειά, χρεωστικές κάρτες, και πρόσβαση σε υπηρεσίες που στερούνται ή που νιώθουν ότι στερούνται από την κυβέρνησή τους οι κάτοικοι της περιοχής (πολίτες και φορολογούμενοι) τότε αυτό δημιουργεί ένταση που μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια προβλήματα. Από τις πολλές κοινότητες στην Ελλάδα που υποφέρουν ακόμη από τις παρατεταμένες συνέπειες της οικονομικής κρίσης δεν θα έπρεπε να απαιτείται να φιλοξενούν περισσότερους ανθρώπους, εκτός αν και αυτές λάβουν το ίδιο επίπεδο στήριξης με τους ‘νεοαφιχθέντες’. Για τον λόγο αυτό το Social Hub δεν ήταν μόνο ένα μέρος και ένα μέσο διάδρασης της τοπικής κοινότητας με τους κατοίκους του στεγαστικού project και διευκόλυνσης της ενσωμάτωσης των τελευταίων αλλά έδινε στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες και τους επέτρεπε να αποκτούν δεξιότητες, να μοιράζονται τις ιδέες τους, και να είναι ενεργά μέλη και συνδιαχειριστές του Hub.

Προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα project κοινωνικής στέγασης που απευθύνεται σε άτομα από άλλες χώρες ή άλλες περιοχές πρέπει να προσφερθεί στήριξη όχι μόνο στους κατοίκους του project αλλά και στο τοπικό πληθυσμό της γειτονιάς.
incommon-

Η διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων γινόταν από τους κατοίκους του project σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα.

Ο κοινωνικός χώρος της κοινότητας αποτελούνταν από 3 μεγάλους χώρους και από έναν υπόγειο χώρο αποθήκευσης.

Οι χώροι αυτοί παρουσίαζαν μια ευελιξία στις δυνατότητες χρήσης τους και αυτό επέτρεπε δραστηριότητες όλων των ειδών δίνοντας μια αίσθηση κοινής ιδιοκτησίας. Το συγκεκριμένο γεγονός έδρασε ενδυναμωτικά για τους κατοίκους σε ό,τι αφορά την οργάνωση εκδηλώσεων όπως παιδικά πάρτυ γενεθλίων ή άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Οι χώροι χρησιμοποιούνταν για ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών μαθημάτων, για τη φροντίδα παιδιών, για δημιουργικές δραστηριότητες, για συναντήσεις όλης της κοινότητας και για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών.

Ο κοινωνικός χώρος της κοινότητας αποτελούνταν από:

  • Έναν χώρο πολλαπλών χρήσεων και συνήθως χρησιμοποιούνταν από την κοινότητα ως καφέ, για μαθήματα καλλιτεχνικών καθώς και για συναντήσεις της κοινότητας.
  • Ένα δεύτερο χώρο αποκλειστικά για παιδιά.
  • Έναν τρίτο χώρο διαμορφωμένο σε ιατρείο με δύο δωμάτια, προσφέροντας ιδιωτικότητα στα μέλη της κοινότητας. Όλες οι ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις λάμβαναν χώρα εκεί όπως και οι συναντήσεις της ομάδας μητέρας-παιδιού.
  • Έναν υπόγειο χώρο αποθήκευσης.
incommon-Ο κοινωνικός χώρος της κοινότητας αποτελούνταν από:
incommon-

Παλαιότερα, σε αυτόν τον χώρο φιλοξενούνταν το Filoxenia Free Shop όπου οι κάτοικοι μπορούσαν να αγοράσουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς και άλλα φαγώσιμα.

Στην ανατροφοδότησή τους οι συνεργαζόμενοι φορείς μας περιέγραφαν ότι η πρόσβαση που είχαν οι κάτοικοι σε αυτόν τον χώρο που μοιράζονταν με την κοινότητα τους έδινε μια αίσθηση κοινότητας και ανήκειν.

Μέσα στο Social Hub, εκτός από τη μεγάλη ποικιλία μαθημάτων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων λειτουργούσε και ένα ‘Κοινωνικό Καφέ’.

incommon-

Το Κοινωνικό Καφέ: Μια σειρά ψυχαγωγικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που λάμβαναν χώρα μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού και peer-to-peer εκπαιδευτικών διαδικασιών, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εθελοντών. Τα θέματα και οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων περιλάμβαναν α. περιβαλλοντικά ζητήματα και οικολογικό τρόπο ζωής β. καλλιτεχνική έκφραση ατομικών και συλλογικών κρίσεων (τραύμα μετανάστευσης και εμπειρία ελληνικής οικονομικής κρίσης), γ. την ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα κουλτούρας και δ. ανθρώπινα δικαιώματα σε έναν υγιή πλανήτη.

Landscape: Η οργάνωση αυτή οργάνωσε και υλοποίησε ημερήσιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της Βορείου Ελλάδος σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης λόγω οικονομικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών παραγόντων