incommon-Filoxenia

Filoxenia Πρόγραμμα στέγασης φιλικό προς το Περιβάλλον

Filoxenia

Πρόγραμμα στέγασης φιλικό προς το Περιβάλλον

Κατανοώντας ότι οι λέξεις ‘πρόσφυγες’ και ‘άστεγοι’ δεν αντιστοιχούν σε ταυτότητες αλλά σε νομικές κατηγοριοποιήσεις ανθρώπινων όντων – ανθρώπων που έχουν ζωή, δεξιότητες, όνειρα, δυνατότητες και ικανότητες καθώς και συγκεκριμένες ανάγκες – το project στέγασης θεωρούσε και αντιμετώπιζε τους ανθρώπους ως άτομα με δικαιώματα και ελπίδες, χωρίς να τους ομαδοποιεί χρησιμοποιώντας ανεξίτηλες ‘ταμπέλες’. Το project αυτό δημιούργησε μια ασφαλή και αξιοπρεπή εναλλακτική στα camp προσφύγων και στην αναγκαστική ζωή στους δρόμους, ελλείψει καταλύματος, και αποτέλεσε ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα, δίνοντας μια προοπτική κοινωνικής ενσωμάτωσης και προσωπικής ανεξαρτησίας στο μέλλον αντί να αποτελέσει ένα μόνιμο «σπίτι» που προκαλεί και αυξάνει την παθητικότητα ευάλωτων ανθρώπων.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα | Διάρκεια υλοποίησης 2017-2018

Ζώντας με ασφάλεια, αλληλο-υποστήριξη και ανεξαρτησία

Αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόταν το project ως ισότιμους εταίρους και εισάγοντας μια περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού, το μέγεθος της επιτυχίας του project σε ό,τι αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση ήταν τέτοιο που μετά το 2018 έπαψε να είναι απαραίτητο.

Το project υλοποιήθηκε σε συνέργεια με τους διαμένοντες στο πρόγραμμα στέγασης– σχεδιάστηκε συλλογικά, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν με την ομάδα τις δεξιότητές τους και η προσέγγιση ήταν ολιστική (στέγαση, νομική υποστήριξη, ιατρική φροντίδα, κοινωνική ενσωμάτωση, επιμορφώσεις για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων κλπ.), ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν τη γνώση, τον χρόνο, τις ικανότητες και την προθυμία τους να μάθουν και να εργαστούν.

Ο στόχος του project ήταν να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των μεταναστών και των αστέγων με τρόπο μάλιστα που να τους ενδυναμώνει τόσο ώστε να αποκτήσουν κεντρικό ρόλο, εντοπίζοντας τις ανάγκες τους, επιδιώκοντας τους στόχους τους και καθορίζοντας το μέλλον τους.

100% όσων διέμειναν στο στεγαστικό αυτό project δήλωσαν ότι βελτιώθηκε η ζωή τους μετά τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και ότι ‘ένιωθαν ασφαλείς’ στον χώρο αυτό.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, όλα τα παιδιά που έμεναν στο project πήγαιναν σε ελληνικά σχολεία (κάτι το μοναδικό σε ό,τι αφορά την κοινωνικη ενσωμάτωση προσφύγων στη Βόρεια Ελλάδα) και όλοι οι ενήλικες που έμεναν σε αυτό συμμετείχαν σε δραστηριότητες που οργανώνονταν μαζί με την τοπική κοινότητα.

Όλη η οικοδομική δραστηριότητα και τα έργα συντήρησης του χώρου καθώς και η προμήθεια επίπλων και χρωμάτων συντελέστηκε με τη μέγιστη δυνατή περιβαλλοντική συνείδηση. Τα έργα αυτά τα ανέλαβαν είτε οι ίδιοι οι κάτοικοι του project ή τοπικοί επιχειρηματίες και τεχνίτες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την στήριξη της τοπικής οικονομίας της γειτονιάς.

Οι κάτοικοι του project στέγασης ανέλαβαν ευθύνες μέσα στο πλαίσιο του project και τους έγινε μια επιπλέον επιμόρφωση σε περιβαλλοντικά ζητήματα ενέργειας, εξοικονόμησης νερού, και ατομικής διαχείρισης λυμάτων που μπορούσαν να εφαρμόζουν στα διαμερίσματα στα οποία διέμεναν.

Το project αυτό υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 7 οργανώσεις ώστε να μπορεί να προσφερθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να δίνει πρόσβαση σε όλους τους διαμένοντες σε αυτό και σε όλες τις υπηρεσίες

– Οι Γιατροί του Κόσμου βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις μια φορά την εβδομάδα προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες και εμβόλια για παιδιά.

-Η Nurture Project International προσέφερε σεμινάρια εγκυμοσύνης, τοκετού, θηλασμού και μητρότητας.

-Η Mobile Info Team παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασύλου κάθε δύο εβδομάδες και παρακολουθούσε όλες τις υποθέσεις, παρέχοντας ζωτικής σημασίας πληροφορίες.

-IsraeAid παρείχε ψυχο-κοινωνική στήριξη και προγράμματα ανάπτυξης για παιδιά. Δημιούργησαν ένα νηπιαγωγείο για τα παιδιά των κατοίκων του project στέγασης το οποίο το λειτουργούσαν οι ίδιο οι κάτοικοι.

-Save the Children παρείχε μαθήματα αγγλικών, ελληνικών και μαθηματικών για άτομα ηλικίας μέχρι 24 ετών, οργάνωσαν δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω καθώς και δημιούργησαν μια ομάδα μητέρας – παιδιού που συναντιόταν μια φορά την εβδομάδα καθώς επίσης ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση των υποθέσεων παιδιών και νέων.

-Care International ήταν υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος κάρτας μετρητών για όλους τους διαμένοντες στο project.

-Intersos προσέφερε χρηματοδότηση στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του κοινωνικού χώρου και ανανέωσε την χρηματοδότηση για κοινωνικές δραστηριότητες, εργαστήρια τέχνης και ημερήσιες εκδρομές, με στόχο την ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των ατόμων και την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην Ελληνική κοινωνία.

Σε όλους τους κατοίκους δόθηκαν χρεωστικές κάρτες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους – επιτρέποντας σε κάθε οικογένεια να αποφασίζει από μόνη της το τι θα αγοράσει, μαγειρέψει, φάει και απολαύσει – όλοι οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν τον κοινό χώρο (τον οποίο διαχειρίζονταν συμμετοχικά η τοπική κοινότητα).