Ένα success story αγροτικής βιο-οικονομίας!

Staramaki

Κιλκίς
Biorural
News
incommon-Ένα success story αγροτικής βιο-οικονομίας!

Πώς ζωντανεύει ένα χωριό του Κιλκίς που ερημώνει;

🌾Όταν το δημοφιλές πλαστικό καλαμάκι δίνει τη θέση του στο Staramaki

Το staramaki γεννήθηκε από την αγάπη για τη φύση. Δημιουργείται από το ίδιο το φυσικό στέλεχος σιτηρών, αντικαθιστώντας με τον καλύτερο τρόπο τα πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης. 

Καλλιεργείται και παράγεται στην Ελλάδα.

Δημιουργείται από μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που εδρεύει σε μια αγροτική περιοχή, στηρίζει το περιβάλλον, την ντόπια αγροτική οικονομία και προσφέρει δυνατότητα εργασιακής ένταξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Ένα εγχείρημα αγροτικής βιοοικονομίας

 ξεκίνησε από το όραμα μιας ομάδας ανθρώπων που:

  • αξιοποίησαν την τοπική γη με σεβασμό στο χαρακτήρα της και το περιβάλλον
  • εφάρμοσαν αρχές της κυκλικής βιο-οικονομίας και της αναγεννητικής γεωργίας
  • εμπνεύστηκαν από τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας προσφέροντας στην τοπική κοινότητα και ενισχύοντας την ευρύτερη κοινωνία
  • δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας
incommon-Ένα εγχείρημα αγροτικής βιοοικονομίας

🔎Ανακαλύψτε την πορεία του από το 2018 μέχρι σήμερα και μάθετε πώς το Staramaki έφτασε να συνεργάζεται με διεθνή brands και να βρίσκεται στα ράφια μαγαζιών από τη Θεσσαλονίκη έως την Κρήτη βοηθώντας να υιοθετήσουμε μια ωφέλιμη συνήθεια για το περιβάλλον και εμάς!

📹Το βίντεο είναι μια παραγωγή που ανέλαβε και υλοποίησε η incommon στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BioRural.

🎯Στόχος να αναδείξουμε και να προωθήσουμε καλές πρακτικές για να αναβαθμιστούν ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές και η ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.