28/02/2023

Το ευρωπαικό έργο COM ξεκινά

αλλαγή νοοτροπίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων μέσω της εκπαίδευσης

COM
δράσεις
incommon-Το ευρωπαικό έργο COM ξεκινά

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων στη Θεσσαλονίκη

Επειδή οι σημαντικές αλλαγές σκέψης, δράσης και τρόπου ζωής θέλουμε να έχουν διάρκεια, στην incommon υποστηρίζουμε σταθερά τις συνέργειες με άλλους φορείς της τοπικής και της ευρύτερης κοινότητας με στόχο την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.
Αυτή τη φορά ενώνουμε δυνάμεις με πέντε ακόμη χώρες για να ενθαρρύνουμε την αλλαγή μέσα από την εκπαίδευση στο πλαίσιο του νέος προγράμματος Erasmus+ COM.

Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία, Σλοβενία βάζουν κοινό στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς στα σχολεία γύρω από τη διαχείριση της τροφής και των οργανικών απορριμμάτων. Ξεκινάμε με τους/τις εκπαιδευτικούς για να συνεχίσουμε με μαθητές/ιες, γονείς/φροντιστές και την ευρύτερη κοινότητα.

Κάνουμε τα πρώτα βήματα και στο επόμενο διάστημα θα σας παρουσιάσουμε μια έγκυρη και καλά δομημένη έκθεση για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων βασισμένη σε ανάλυση δεδομένων που συνέλεξαν και αναλύουν ειδικοί ερευνητές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από έρευνα πεδίου και γραφείου.