05/06/2020

“κάΦσιμο” - Ανακύκλωση Υπολείμματος Καφέ με όρους κοινωνικής συμπερίληψης και δίκαιης οικονομίας

το κάφσιμο ξεκινά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς τη συλλογή υπολείμματος καφέ

Θεσσαλονίκη
κάφσιμο
δημοσιότητα
incommon-“κάΦσιμο” - Ανακύκλωση Υπολείμματος Καφέ με όρους κοινωνικής συμπερίληψης και δίκαιης οικονομίας

Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Σήμερα world environment day γιορτάζουμε όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις, μικρές ή μεγάλες, καθημερινές ή αποσπασματικές. Όλες όμως τόσο σημαντικές!
Για εμάς είναι και μια στιγμή για να μοιραστούμε μαζί σας ότι το κάφσιμο έρχεται σύντομα στο Κιλκίς και στη Θεσσαλονίκη!

H πρόταση μας “κάΦσιμο” – Ανακύκλωση Υπολείμματος Καφέ με όρους κοινωνικής συμπερίληψης και δίκαιης οικονομίας, εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2020», μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».

incommon-

Κάθε μέρα σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας, μια απολαυστική, καθημερινή συνήθεια, αυτή της κατανάλωσης καφέ, έχει στο τέλος κάθε κούπας ένα υπόλειμμα. Κάτι που -αν δε δράσουμε- θα πεταχτεί στα σκουπίδια.

Το έργο κάΦσιμο βλέπει σε αυτό το υπόλειμμα μια ανεκτίμητη πρώτη ύλη και την ευκαιρία για τη δημιουργία ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας ως απάντηση στην κατασπατάληση πόρων και την υπερπαραγωγή οργανικών αποβλήτων. Ένα εγχείρημα που διατηρεί καθαρά κοινωνικό πρόσημο και επιχειρεί να εμπλέξει ενεργά και σταθερά τους παραγωγούς αποβλήτων και να κινητοποιήσει τους πολίτες όλων των ηλικιών.
Πιο συγκεκριμένα, το στερεό υπόλειμμα του καφέ από επαγγελματικούς χώρους εστίασης συλλέγεται και μετατρέπεται σε πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας και με αυτόν τον τρόπο μεταβάλλεται από απόρριμμα σε ένα πολύτιμο βιοκαύσιμο. Το έργο κάΦσιμο αποτελεί την πρώτη περίπτωση μελέτης της InCommOn AMKE.

incommon-

Στοχεύει στην ανατροπή της αντίληψης των πολιτών για τα απορρίμματα και στη μετάβαση της κοινωνίας μας προς μία κυκλική οικονομία μέσω της επαναφοράς τον οργανικών υπολειμμάτων στην αλυσίδα παραγωγής ως αξιοποιήσιμα υλικά.

Σκοπός της πρώτης αυτής περίπτωσης μελέτης κάΦσιμο είναι η προτυποποίησή της ως μοντέλο και η μελλοντική παραμετροποιημένη εφαρμογή του σε άλλες ροές οργανικών αστικών υπολειμμάτων.
Το σχήμα του προτεινόμενου έργου και μετέπειτα μοντέλου εδράζεται σε 3+1 πυλώνες:
1. Εμπλοκή και Εκπαίδευση
2. Logistics μηδενικών εκπομπών αερίων
3. Τελική Αξιοποίηση Προϊόντος
+1. Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων
Έτσι το κάΦσιμο κινείται ισόρροπα από την κοινωνική εμπλοκή μέχρι και την τεχνική αξιοποίηση των πολύτιμων υλικών -πρώην σκουπιδιών- με σαφές κοινωνικό πρόσημο.